For ledere - kommunikasjon

Ta kontakt med kommuneoverlege hvis du skal uttale deg til media eller er usikker på hvordan du skal håndtere spesielle saker. 

 

Råd til anne ansatte - inkludert reiseråd

Tjeldsund kommune forholder seg til råd gitt av Folkehelseinstituttet

  • All tjenestereise utenfor kommunen innstilles fom. i dag 10.3.2020 og inntil ny beskjed foreligger.
  • Alle ansatte som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. 
  • Helsepersonell som har vært i utlandet, og har symptomer, skal holde seg hjemme og kontakte fastlege.
  • Reiser til utlandet i jobbsammenheng skal unngås. Annen reisevirksomhet skal holdes på et minimum. Avklar reise med nærmeste overordnede.
  • Ledere skal melde til kommuneoverlege Nadezda.wessel@tjeldsund.kommune.no hvem som er i karantene til enhver tid, med kontaktinfo.

Ansatte som er usikker på egen situasjon eller er i gruppen som skal i karantene, skal kontakte nærmeste leder for dialog. 

Råd til helsepersonell

For skoler og barnehager

Alle som har vært i Hubei-provinsen i Kina, Iran, Sør-Korea, Nord-Italia eller Tirol i Østerrike skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Ikke gå på jobb eller skole/barnehage og unngå andre steder der man lett kommer nær andre. 

Vi har med bakgrunn i dagens kunnskap og erfaringer fra andre land ikke grunnlag for å si at barnehager og skoler har betydning for smittespredningen i samfunnet. Som hovedregel anbefaler vi derfor nå ikke stenging av barnehager eller skoler. Stenging kan medføre betydelige praktiske utfordringer for elevene og foreldrene. Vi anbefaler inntil videre heller ikke avlysning av undervisning.

Les FHIs Informasjon til skoler, skolefritidsording og barnehager

Kjennetegn på korona

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa. Feber og hoste er de vanligste symptomene på infeksjon.

Enkelte har startet med sår hals og milde symptomer, men de fleste vil få feber og hoste etterhvert. Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater på røntgen. Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer. Informasjon om risikofaktorer for alvorlig sykdom er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom og dødsfall er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer. 

Det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine mot sykdommen.

Spredning

Spredningen av viruset regnes å være utbredt i Hubei-provinsen i Kina, Iran, Sør-Korea Nord-Italia og Tirol i Østerrike.

Lokal spredning: Fastlands-Kina (unntatt Hubei), Hong-Kong, Singapore og  Japan. Opphold kun på flyplass i disse områdene regnes som lav risiko og gir som hovedregel ikke grunnlag for testing eller karantene.

I andre land hvor det er påvist smitte, er det ingen eller svært begrenset smittespredning innenlands og disse regnes derfor ikke som områder med vedvarende spredning. Stadig flere land melder om tilfeller av koronavirus-sykdom. Foreløpig er det snakk om sporadiske tilfeller i mange av disse landene. 

Følg med på Fhi sin side om nye reiseråd