Formålet med denne tilskuddordningen er å stimulere til brei kulturell aktivitet og sosial inkludering i Tjeldsund.

Søknadsfrist: Hele året, minimum 14 dager før tiltaket skal gjennomføres.

Se retningslinjer for nærmere beskrivelse: Aktivitetstilskudd til kulturformål

 

Ved spørsmål, kontakt Kultur- og folkehelsekoordinator Silje Elvenes Liseth, e-post: silje.elvenes.liseth@tjeldsund.kommune.no eller tlf 416 95 455.