Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til bolig- eller fritidsformål, til næringsvirksomhet eller til offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Kommunen kan også tillegge andre eiendommer eller lokaler offisiell adresse hvis dette er hensiktsmessig. Skrivemåten på stedsnavn reguleres etter reglene i lov om stadnamn.

Det er kommunen som fastsetter adressenavnet på eiendom eller bygning. I Tjeldsund gjøres dette normalt ved fradeling av tomt, eller søknad om byggetillatelse.

For mer opplysning, se:

http://www.kartverket.no/eiendom/adressering/Offisiell-adresse/

Klage over adressetildeling

Ved klage over tildeling eller endring av offisiell adresse, er klageretten begrenset til
a) hvilken gate, veg eller liknende en bygning eller eiendom skal ha adresse til
b) hvilket adresse tilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt adressen
c) feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer.

Klagen sendes til Tjeldsund kommune, Tjeldsundveien 800, 9444 Hol i Tjeldsund, eller post@tjeldsund.kommune.no

Klagen behandles av kommunen, og endelig klageinstans er Fylkesmannen i Nordland

Melding om flytting, endring av adresse:

For melding om flytting eller ny adresse, skal  man kontakte Folkeregisteret.

http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Flyttemelding-til-folkeregisteret/

Dette kan også enkelt gjøres på:

http://www.flytteportalen.no/adresseendring/

Lover og forskrifter