Møtet starter kl 09.30 med kulturelle innslag.
Det blir utdeling av Frivillighetsprisen 2017 og Kulturprisen 2017.