Prisen gikk i år til Magne Fjelldahl fra Fjelldal og ble delt ut under arrangement på Tjeldsund omsorgssenter.

 

På bildet ser vi fra venstre eldrerådets leder Hilda Bendiksen, Magne Fjelldahl og ordfører Liv-Kristin Johnsen.
Foto: Athle Kristensen