Til stede vil det være representanter fra Forsvarsbygg, Forsvaret, Avinor, Evenes, Skånland og Tjeldsund kommuner.

  • Lavangseidet grendehus 22. juni kl. 17.30–19.00
  • Bygdehuset Solbakken, Tårstad 22. juni kl. 20.00–21.30

ÅPEN KONTORDAG

Fredag 23. juni på Evenes rådhus i Bogen kl. 09.00–14.30.

Forsvarsbygg og Avinor vil være tilgjengelige for spørsmål og innspill i forbindelse med planarbeidet.