Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
7. august:

Tiltak rundt Korona-viruset - Nytt 16.10: Informasjon om åpning av svømmehall og idrettshaller i kommunen

A A A

Tiltak rundt Korona-viruset - Nytt 16.10: Informasjon om åpning av svømmehall og idrettshaller i kommunen

Publisert , Oppdatert 19. oktober 2020
Illustrasjon corona fra Pixabay

Oppdatering vedrørende regler for besøk i institusjoner i Tjeldsund kommune 11. september 2020.

Det har den senere tiden vært en sterk økning av Covid19-smitte i Norge, der flere områder/byer har blitt definert som «røde områder». Som et utgangspunkt har det under hele perioden med pandemi vært karanteneplikt dersom man har vært på reise i «røde land/regioner». På bakgrunn av denne oppblomstringen i Norge, så anbefaler beredskapsgruppen i Tjeldsund ikke besøk i institusjoner før det har gått 10 dager, dersom pårørende kommer fra eller har oppholdt seg i et «rødt område . Alle beboere i våre institusjoner tilhører høyrisikogruppe, og det er et tiltak for å beskytte dem fra smitte av Covid19.

 Det er viktig at hver enkelt tar ansvar for å sjekke hvilke områder som er «røde» da dette kan endre seg fra uke til uke. Helsepersonell må etablerer rutine for å stille spørsmål om dette når pårørende tar kontakt for besøk. Dette er gjeldende så lenge vi har «røde områder». For øvrig er besøksregler som tidligere opplyst på våre hjemmesider.

 

Øvrige råd som gjelder reiser utenlands videreføres som tidligere (FHI). Regjeringen fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for. Dette rådet gjelder i utgangspunktet frem til 1. oktober. 

Informasjon om åpning av svømmehall og idrettshaller i kommunen

Kommunen åpner svømmehaller og idrettshaller/gymsaler i undervisningsøyemed fra og med 5. oktober.

Kommunens beredskapsteam har besluttet og åpne idrettshaller og svømmehaller for breddeidrett, lag og foreninger mandag 19. oktober.

Det forutsettes at idrettslag og foreninger sørger for smittevern og renhold i hht smittevernplanen som tidligere er utsendt, og/eller til nye retningslinjer foreligger. 

Smittevern idrettshaller Oktober 2020 - .pdf

Vi benytter også anledningen til å informere om at ved en eventuell negativ utvikling vedrørende covid19 pandemien i vårt område, så følger kommunen nasjonale retningslinjer og anbefalinger, og dette vil naturlig nok kunne få konsekvenser for bruk av lokalitetene.

Nytt telefonnummer for henvendelser om corona til ETS Medisinske senter

 • Fra 27.08.2020 er det opprettet egen pandemitelefon for å avlaste ordinært telefonnummer til ETS medisinske senter. For spørsmål vedrørende pandemi og testing – ring 902 84 955. Telefonen er i første omgang åpen fra hverdager i tidsrommet 08.30 til 11.30.  I tillegg er Coronatelefon for barn og unge fortsatt åpen for spørsmål og henvendelser.
 • Det anbefales at alle som har vært på ferie/reise i utlandet/ på cruise eller i områder i Norge med store smitteforekomster tar kontakt med ETS Medisinske senter tlf 902 84 955 for testing for Covid-19.
  Testing kan utføres selv om det ikke foreligger symptomer på luftveisinfeksjon.

Status arbeidet med å forebygge lokalt utbrudd av Covid-19 pr 21.08.2020

 • Haller og svømmebasseng holdes fortsatt stengt ut september måned. Undervisning i kroppsøving gis utendørs i tråd med anbefaling i smittevernveileder.
 • Alle institusjoner i kommunen er åpne for besøk med de begrensinger som foreligger i rutinebeskrivelsen for besøk, inklusive endringer foretatt 04.08.2020 der alle pårørende som har vært på reise (uavhengig av hvor) må avvente 10 dager etter hjemkomst før de kommer på besøk på sykehjem/aldershjem/omsorgsboliger. Man må også være forsiktig med å ta med pasienter/brukere ut på tur, ev kan de benytte munnbind.

 

 • Personellet på KV Andenes testet negativt også på testrunde 2. Skipet har nå forlatt Ramsund.

 

Vi oppfordrer hver enkelt til å fortsette med smittevernstiltakene:

 • Hold avstand
 • Vask hendene, nys og host i papir eller albukrok
 • Hold deg hjemme om du er syk

Barn, luftveissymptomer og deltakelse i barnehage, skole og SFO

Utdanningsdirektoratet og FHI kom med oppdatering av smittevernveiledere for skoler og barnehager 26. juni, noe som har gitt mange nye spørsmål fra både barnehager og foreldre.

Innhold
Kommuneoverlegene i Tjeldsund/Evenes har derfor sett et behov for presisering av gjeldende retningslinjer for barn i barnehage og skole.

Hovedpunkter:
«Dugnaden er ikke over». Selv om smittesituasjonen er fredelig i vår region, skal det lite til før det kan oppstå lokale utbrudd.
Den endelige avgjørelse for om et barn kan komme eller ikke ligger hos barnehagen/skolen/SFO. Barnehagen/skolen/SFO som virksomhet skal utarbeide en egen smittevernplan for sin virksomhet med utgangspunkt i myndighetenes bestemmelser og smittevernveiledere. De har ansvar for at smittevernet i virksomheten blir ivaretatt.
Noen enkelte nys eller host i løpet av en dag er ikke å anse som nyoppstått luftveisinfeksjon. Barnehage/skole/SFO bør observere barnet litt over tid, f.eks. 2 timer og vurdere om barnet har økende symptomer.
Foreldre har fortsatt et stort ansvar når det gjelder at syke barn ikke skal leveres i barnehagen/skolen/SFO og at smittevernplanen for egen barnehage/skole/SFO følges.
Det kan oppstå tilfeller hvor barnehage/skole/SFO og foreldre vil være uenige. Hvis man ikke kan komme til en felles forståelse, må foreldrene kontakte fastlegen for en dokumentasjon på at barnet etter en medisinfaglig vurdering kan gå i barnehagen/skolen/SFO.
Det er fremdeles slik at barn med nyoppståtte luftveissymptomer skal holdes hjemme eller hentes så raskt som mulig hvis symptomene oppstår mens barnet er i barnehage/skole/SFO. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal holdes hjemme minst ett døgn, slik at foreldrene kan se an videre symptomutvikling. Ved videre symptomutvikling må barnet fortsatt være hjemme og foreldrene må vurdere om det er nødvendig å kontakte fastlege. Fastlegen vil, ut fra barnets sykdomsbilde, vurdere nødvendigheten av en covid 19-test.

Barn med gjennomgått luftveisinfeksjon kan ha restsymptomer i form av noe rennende nese med klar eller farget snørr eller sporadisk hoste. Hvis allmenntilstanden for øvrig er normalt god, kan barnet returnere til barnehage/skole/SFO selv om det har noen lette ettersymptomer.

Det er fremdeles slik at barn med kjent pollenallergi med typiske symptomer, kjent kronisk rennende nese eller typiske luftveissymptomer som følge av kjent astma kan delta i barnehagen.

Ansatte kan returnere til arbeidet når de er symptomfrie. Det er ikke lenger krav om ett døgns symptomfrihet. Årsaken til at ansatte skal være symptomfrie før man returnerer til arbeidsplassen, er fordi man anser voksne som mere smitteførende enn barn.

Når er man egentlig symptomfri?
Man er symptomfri når man:

-Ikke får hyppige, lange og dype hosteanfall -Ikke må snyte seg flere ganger gjennom dagen, til stadighet nyser eller har tett nese.
-Ikke har sår hals
-Allmenntilstanden er som vanlig.
Ved tvil skal leder kontaktes, evt. fastlege.


Smittevernveiledere:
Smittevernveileder for barnehage som omhandler smitteforebyggende tiltak i barnehage

Smittevernveileder for skole 1.-7.klasse som omhandler smitteforebyggende tiltak i skole.

 

Smittevern i forbindelse med private feiringer og sammenkomster

Har du planer om å invitere til fest eller sammenkomst, hjemme eller på offentlig sted?

Har du planer om å invitere til fest eller sammenkomst, hjemme eller på offentlig sted?

Vi minner om at også private arrangement som bursdager, bryllup, begravelser på offentlig sted er pålagt å ha en ansvarlig person som skal: 

 1. Ha nedskrevet gjesteliste med kontaktinformasjon som oppbevares i 10 dager
 2. Påse at smittevernreglene overholdes og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Se egen sjekkliste her
 3. Iverksette tiltak som sørger for at syke personer ikke er tilstede på arrangementer. 

De samme rådene gjelder dersom sammenkomsten finner sted på privat eiendom med maks antall 20 personer.

Nyttige tips og råd for at sammenkomsten, også i ettertid, skal være vellykket:

Les råd for sammenkomster fra Helsenorge

For mer informasjon, les regjeringens spørsmål og svar om arrangementer

Les mer om anbefalinger for arrangement hos Folkehelseinstituttet

Nye bestemmelser fra regjeringen etter at antall smittede med Covid-19 har økt

7. august

Etter regjeringens pressekonferanse i dag er det kommet nye bestemmelser for hvordan vi bør forholde oss, bla.:

Fra lørdag 8/8 blir det forbudt å servere alkohol etter midnatt i hele landet. Forbudet gjelder for alle som har fått skjenketillatelse fra Tjeldsund kommune uavhengig av lokale tillatelser gitt på et tidligere tidspunkt.
Regjeringen ber nordmenn unngå alle reiser som ikke er høyst nødvendige. Det gjelder reiser til både røde og grønne land.
Personer som ankommer Norge fra røde land bør beholde munnbindet på til de er trygt hjemme der de skal oppholde seg i karantenetiden.

Testing for covid-19

 
 
Har du vært på ferie i utlandet/ på cruise eller i områder i Norge med smitteforekomster – Ta kontakt med ETS Medisinske senter tlf 77 08 95 65 for testing for Covid-19.
Testing kan utføres uansett om du har symptomer eller ikke.
 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker