Budsjettet behandles i kommunestyremøtet 17.desember 2019.

Synspunkter som ønskes forelagt kommunestyret kan sendes til post@skanland.kommune.no eller til Skånland kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer.


Høringsdokument