Kommunestyrets møte er på Kongsvik kulturhus

Saksliste:

17/19

NEMND ENDRES TIL UTVALG. REGLEMENTER - ORDFØRER OG ANDRE POLITISKE UTVALG

18/19

GODKJENNING AV SELSKAPSAVTALE - INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS IKS

19/19

VALG TIL REPRESENTANTSKAPET I INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS IKS

20/19

KULTURSKOLETILBUD - FORLENGELSE AV SAMARBEIDSAVTALE MED EVENES KOMMUNE

21/19

BENEVNELSE ØVERSTE ADMINISTRATIVE LEDER - KOMMUNEDIREKTØR

22/19

REGLEMENT FOR REGISTRERING AV VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER- INNMELDING I STYREVERVSREGISTERET

23/19

FASTSETTING AV MARGINPROSENT FOR 2020

24/19

KOMMUNAL REPRESENTANT I KIRKELIG FELLESRÅD

25/19 19/968

HÅLOGALANDSRÅDET 2020

26/19

VALG AV REPRESENTANT TIL GENERALFORSAMLINGEN I HÅLOGALAND KRAFT

27/19

VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALG EVENSKJER MEDISINSKE SENTER

 

Mer informasjon: Sakspapirer