Eldrerådet skal bestå av 9 medlemmer, hvorav 7 fra pensjonistforeningene i kommunen med like mange personlige varamedlemmer og 2 medlemmer fra politisk miljø med like mange varamedlemmer i numerisk orden.

Valgutvalget ber om forslag på medlemmer og varamedlemmer fra pensjonistforeningene som ikke allerede har sendt inn forslag, innen 3. desember 2019. 

Forslag sendes post@skanland.kommune.no


Helene Berg Nilsen
Leder valgutvalget