Dette gjelder dekning av utgifter og økonomisk tap (§ 8-3), arbeidsgodtgjøring (§ 8- 4), ettergodtgjøring/ etterlønn (§ 8-6) og permisjoner (§ 8-10). Hittil har disse reglene vært utformet som reglement.

Utkast til forskrift legges nå ut til høring

Høringsbrev
Utkast til forskrift

Forskriften skal vedtas av det nye kommunestyert i Tjeldsund 2020. Høringsfrist er 29. oktober 2019.

Høringsuttalelser kan sendes til:

Skånland kommune
Postboks 240
9439 Evenskjer

Merk uttalelsen: Godtgjørelse folkevalgte.