Midlene fordeles på følgende måte:

  • Alle kommuner mottar et grunnbeløp på kr 15.000. 
  • 75% av beløpet etter at grunnbeløp er trukket fra, fordeles kommunene basert på antall personer over 67 år i kommunen. Dette beløpet er samlet kr. 1 005 000 for 2017.
  • Resterende beløp, kr 335 00 er søknadsbasert.  

Merk at alle, også foreninger og privatpersoner, kan søke på den søknadsbaserte delen. Målet for Den kulturelle spaserstokken er å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.
 

Se mer informasjon hos Nordland fylkeskommune.