Det skal foreligge gravemelding som er godkjent av kommunen ved alle gravearbeider før graving startes opp. Kabelpåvisning for tele- og strømkabler skal være innhentet fra aktuell aktør før gravetillatelse kan utstedes av kommunen. Du må legge ved kartskisse - eller en god tegning som viser hvor på tomta/i vegen/eller annet sted du skal grave.