Hvem kan få tjenesten

Hjemmeboende med sykdom og/eller funksjonshemning som har behov for rask tilgang på fysisk/psykisk helsehjelp.

  • Du må være fysisk i stand til å utløse alarmen og kunne forstå bruken av den.
  • Du må selv ha søkt på tjenesten. Dersom du selv ikke er i stand til å søke, kan du få bistand fra nærmeste pårørende, verge eller fullmektig.
  • Du må etter individuell vurdering fylle vilkårene for nødvendig helsehjelp i lov om helsetjenesten i kommunen §§ 2-1 og 1-3 hjemmesykepleie og forvl. § 2.6
  • Du må gi ditt samtykke til at tjenesten iverksettes og at alarmen installeres og at nøkkelboks monteres og brukes.
  • Du må legge forholdene til rette både inne og ute for den som skal gi hjelpen.

Hvordan få tjenesten

Skriftlig søknad sendes helse- og omsorgsavdelingen i kommunen. Søknaden blir individuelt vurdert. Søknaden kan du selv fylle ut eller du kan få hjelp av pårørende, lege, sykehus eller hjemmetjenesten.
>> Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF)

Hjemmel for tjenesten

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt kommunal tjeneste.

Kostnader

Det er en årsavgift på tjenesten. Prisen justeres årlig.
Trygghetsalarm er en kommunal eiendom og er en betalingstjeneste og alarmen skal leveres tilbake når behovet er opphørt.

Kontaktinformasjon

Kontakttelefon for hjemmesykepleien på Fjelldal: 901 81 430 (kl 07.30 - 22.30)
Kontakttelefon for hjemmesykepleien i Kongsvik: 915 72 648 (kl 07.30 - 22.00)
​Koordinator for tjenesten er Signe Trude Storli, tlf 911 96 085