Čáhceiskosiid maid mii válddiimet otne iđđes dii 0500, leat dál analiserejuvvon. Analiissat čájehit  ahte ii oktage árvu leat badjel juhkančáhcenjuolggadusaid doaibmaráji, ja dan vuođul mii loahpahat geavahangáržžidemiid čázis. 

Dielddanuori suohkan šalloša buot doaibmamuosehuhttimiid maid juhkančáhcegáržžideamit mielddisbuktet, ja háliida gihtit diŋgojeddjiid ipmárdusaset ovddas das mo mii šattaimet gieđahallat dán dili.