Plan og utviklingsavdelingen har i tillegg flere utekontor/ baser i Evenes og Tjeldsund, - på noen kommunale bygg, brannstasjonen i Evenes, Fjelldalskaret (kommunalt lager), Kongsvik og Evenes Rådhus i Bogen.

Det kan avtales møter med saksbehandlere, i Evenes, når det er et behov for dette.

Arbeidsområder:

Plan og utviklingsavdelingen utfører myndighetsoppgaver, drifts- og forvaltningsoppgaver i begge kommunene.

Avdelingen har ansvar for blant annet følgende ansvarsområder:

Plan og byggesaker, miljø, matrikkel og oppmåling, jordlov og konsesjonsbehandling, skog og landbruk, matrikkelføring, kartverk, vei, veilys, vann og avløp, renovasjon, brann og redningstjenste, feiing, kommunal beredskap, oljevern,  viltforvaltning,  bygg og eiendomsforvaltning, havn, utbyggingsoppgaver, m.v.

Arbeidstid:

Kontortid/arbeidstid er mandag til fredag kl 0730 – 1500. 
Kommunene har ikke beredskapsvakt på teknisk sektor.

Ved brann eller ulykke, ring: 110