Det er planlagt oppstart i Tjeldsund kommune, og en regner med å komme i gang i løpet av høsten 2019 langs Fv 711.

Telefonkabler opphengt i E-verkets stolpetraseer skal fjernes, og stolper og kabler tilhørende Telenor Norge, skal fjernes og destrueres.

Kart over område:
FV 711
FV 711 Kjerstad
Tjeldsund - Fullt kart

For mer informasjon, ta kontakt med:
HMS ansvarlig Finn Vollen: +47 95022893, epost: finn@linjeproff.no
COO Gediminas Paulauskas: +47 40726568, epost: gediminas@linjeproff.no