Kommunen har sluttet med fortløpende orientering om smittetall, og vil bestrebe seg på en ukentlig oppdatering av tallene, fortrinnsvis på mandager.  Hovedårsaken er at antall nye smittetilfeller og antall koronatester gjort siste døgn er nå av mindre betydning fordi mange benytter seg av selvtester. Alle positive selvtester blir ikke meldt inn til kommunen selv om vi anmoder om det, og dermed blir antallet testede og smittede unøyaktige.

 

Tallene som vi inntil videre vil rapporte ukentlig er bekreftede PCR-tester. Man må være oppmerksom på at tallene vil være unøyaktige, både fordi det ikke er nødvendig for alle å ta bekreftende PCR-test nå, og fordi mange ikke rapporterer inn positiv selvtest.

Sist uke er det ca 50 nye smittede bekreftet med PCR-test.

 

Rapporter inn positiv selvtest her

 

Det er pr dags dato ingen nye smittede på institusjonene i kommunen, og av tidligere rapportert smitte er alle ute av isolasjon. Det er ikke rapportert om alvorlig sykdom for noen av dem. Forsterkede smitteverntiltak er avsluttet, og tidligere anbefalinger gjelder

 

Som følge av økende smittetrykk merker kommunen økt fravær blant ansatte, fordelt på de fleste av enhetene.

Kommunen har utarbeidet kontinuitetsplaner for å ta høyde for økt sykefravær blant ansatte, og arbeider systematisk og kontinuerlig med tiltak for å begrense virkning på tjenestene og tjenesteproduksjonen. Hittil har vi hatt tiltak som har gjort at fraværet ikke har gått ut over driften, og alle tjenester har vært tilgjengelige.

 

Det kan i tida framover bli behov for spesielle tiltak i deler av kommunen. Dette kan føre til omdisponeringer av personell, nedjusteringer av tjenester og eventuelle andre akutte tiltak for å sikre samfunnskritiske tjenester og funksjoner. Vi ber om forståelse for dette.

 

Vaksinasjon:

Vi har god kapasitet for vaksinering, men antallet satte vaksinedoser går nedover.

Denne uken ble det satt 27 vaksinedoser, fordelt slik:

Personer over 18 år:

Type

Antall

Dose 1

0

Dose 2

2

Dose 3

23

Dessuten ble 4 dose 2 satt på ungdom 12-15 år.

 

Antall vaksinerte over 18 år i Tjeldsund 18 februar 2022:

Type

Antall

Dose 1

3132

Dose 2

2083

Dose 3

2473

 

Vaksinekontoret på Elvemo vil fortsatt ha åpent fra 09:00 – 16:45 ut februar. Timebestilling er ikke påkrevd, selv om det er ønskelig for å planlegge dagen.

Fra og med mars ser det ut til at åpningstiden vil bli redusert til 12:00 – 16:45.

 

Koronasertifikat vil fortsatt være nødvendig ved reiser til enkelte land. Krav til koronasertifikat uten utløpsdato er endret. Les mer på helsenorge.no

NB! Dersom gjennomgått koronasykdom er en forutsetning for å få gyldig koronasertifikat må positiv test være bekreftet med PCR-test eller hurtigtest tatt av på legekontoret. Varighet av slikt sertifikat er 180 dager.

 

Det er fortsatt mulig å starte på vaksinasjonsløpet.  Les mer her

Skulle du ha spørsmål om vaksinering - ring vaksinetelefonen. Tlf. nr 947 96 421. Åpen mellom 09-11 mandager, onsdager og torsdager.