Eiendom

Eiendom og oppmåling

Skriv ut

Ved deling av en eiendom blir et areal av en eksisterende eiendom oppmålt, beskrevet i et målebrev og gitt en egen betegnelse; gårds- og bruksnummer. Den nye eiendommen registreres i matrikkelen og på eiendomskartet.

Les mer …

Vann

Skriv ut

Kommunal vannforsyning
Forsyne abonnentene tilknyttet de kommunale vannverkene i Tjeldsund tilstrekkelige mengder med hygienisk betryggende drikkevann.

Les mer …

Avløp

Skriv ut

Avløpsbehandling
Transportere avløpsvannet fra de enkelte abonnentene til godkjente utslippspunkt, samt rense det i henhold til de krav som stilles i utslippstillatelsen.

Les mer …

Renovasjon

Skriv ut

Her finner du mer informasjon om:
Tømmekalender, avfallsplass og deponi, EE - avfall, farlig avfall

>>Les mer

Les mer …

Brøyting

Skriv ut

Brøyting av kommunal vei
Gjelder det kommunal brøyting på vinterstid og spørsmål knyttet til denne tar du kontakt med oss.

Les mer …

Gravemelding

Skriv ut

Det skal foreligge gravemelding som er godkjent av kommunen ved alle gravearbeider før graving startes opp. Kabelpåvisning for tele- og strømkabler skal være innhentet fra aktuell aktør før gravetillatelse kan utstedes av kommunen. Du må legge ved kartskisse - eller en god tegning som viser hvor på tomta/i vegen/eller annet sted du skal grave.

Les mer …

Avgifter og gebyrer

Skriv ut

Gebyrregulativ

Feiing

Skriv ut
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg er en lovpålagt tjeneste som reguleres via bestemmelser i brannlovgivningen.

Les mer …

arbeid barn2 bolig2 forbruker2 helse2 individ2 kultur2 natur2 nering2 omsorg2 rettsligesp2 skatt2 skole2 trafikk2
Prosjekt LoveIT Utviklet i Joomla! 1.5 Levert av JooCom AS, Drammen