Hovedmålsettingen er å skape flere arbeidsplasser og/eller ta vare på de arbeidsplassene en har. Alle tiltak som får støtte bør gi økonomisk vekst og utvikling.

Søknadsfrist for tildeling i mai 2017 er 1. april. Søknader sendes via www.regionalforvaltning.no

Ved spørsmål ta kontakt med Bente Solvang på tlf. 91384292 eller epost: bente.solvang@tjeldsund.kommune.no

>> Retningslinjer for kommunalt næringsfond (PDF)