Tjeldsund kommune sender med dette på høring kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem.

Forskriften er utarbeidet i tråd med endringene i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven som trådte i kraft 01. januar 2017.

Formålet med Tjeldsund kommunes forskrift er å få oversikt over behovet for langtidsopphold i sykehjem. I tillegg skal den bidra til forutsigbarhet og åpenhet rundt kriterier og tildelingsprosessen for langtidsopphold i Tjeldsund kommune.

Forskriften er utarbeidet av en nedsatt arbeidsgruppe i helse- og omsorgsavdelingen som vil fremme et endelig forslag overfor Tjeldsund kommunestyre etter høringsfristens utløp. Forskriften skal tre i kraft 1. juli 2017.

>> Høringsnotat om forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - kriterier og ventelister (PDF)

Høringsfrist for innspill til forskriften er 15. mai 2017.
Høringssvar sendes til fortrinnsvis til postmottak@tjeldsund.kommune.no.