Formannskapets forslag til årsbudsjett for neste år og økonomiplan for perioden 2018-2021, og forslag til betalingsregulativ for 2018 ligger til offentlig gjennomsyn på rådhuset på Hol og på kommunens hjemmeside frem til behandling i kommunestyret 13.12.2017. 

Eventuelle innspill/høringsuttalelser må være ankommet Tjeldsund kommune innen onsdag 13.desember kl. 08.00. 

 

Høringsuttalelser sendes per epost til: post@tjeldsund.kommune.no 

eller per post til:
Tjeldsund kommune
Tjeldøyveien 800
9444 Hol i Tjeldsund

 

Formannskapets forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 til 2021