Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Alle ansatte
Etternavn, fornavn Tittel Telefon Mobil

Alle ansatte

Andreassen, Gunnhill Rektor Kongsvik skole   99155159
Edvardsen, Ketil Rektor Ramsund skole   90606943
Pettersen, Marit Styrer Ramsund Barnehage   91152127
Rinaldo, Solveig Styrer Kongsvik barnehage   90526525
Heimgård, Trude Styrer Kanutten barnehage   95756789
Sørensen, Ulla-Britt Rektor Fjelldal skole  
Horn, Elisabeth Helse- og omsorgssjef   97522073
Heimgård, Hugo Økonomisjef   99225868
Lindahl, Kristina Personalansvarlig   47300343
Lindebø, Ole Øystein Plan- og utviklingssjef   99295475
Wangen, Rigmor Oppvekstsjef   95967725
Amundsen, Monika Rådmann   92255287
Markussen, Åge Vedlikeholdsarbeider/Vaktmester Tjeldsund   95985649
Bakkland, Aina Sekretær   47515772
Aarsund, Anita Skatteoppkrever   99157060
Oppholt, Anne Sekretær   47515418
Berheussen, Astrid Kreftkoordinator   95035825
Kristoffersen, Atle Vedlikehold/driftsoperatør VA   90194082
Solvang, Bente Controller   91384292
Nordanfjell, Bo Vaktmester Evenes   99374027
Grønnerød, Dag Avdelingsingeniør, oppmåling og viltforvaltning   90862696
Jakobsen, Einar Avdelingsingeniør, drift Tjeldsund   90573165
Mohaug, Eirik Vaktmester Tjeldsund   90742545
Tyldum, Eli Leder, NAV Evenes og Tjeldsund 55553333
Balto, Elias VAR-ingeniør, vann, avløp og renovasjon   48201890
Hatlebakk, Elisabeth Danielsen Ergoterapeut   91742065
Pedersen, Eva Psykiatrisk sykepleier   47608275
Joakimsen, Evald Rektor ETS-kulturskole 77089476 91879967
Hansen, Gunstein Avdelingsingeniør, byggesak og matrikkel   94844898
Olsen, Håkon Avdelingsingeniør, drift Evenes   94172199
Fjellheim, Hilde Dagny Veileder 55553333
Thomassen, Jon Martin Vedlikeholdsarbeider VA, Tjeldsund   95244912
Olsen, Jorunn Heidi Koordinator Tjeldsund omsorgssenter   47811825
Ottem, Kjell Vaktmester Evenes   91304864
Storelv, Kristine Sekretær / Kulturkoordinator   45023881
Torbergsen, Lena Helsesøster   91338820
Bakkland, Lill-Grethe Sekretær   93423519
Gundersen, Linda Bibliotekar  
Sæter, Linn-Eva Barne- og ungdomsleder   97611443
Tollefsen, Mads Brannsjef   45784605
Olsen, Mats-Levi IKT-konsulent   40450794
Baade, Nils Vaktmester Evenes   46807730
Undheim, Ove Vedlikeholdsarbeider Evenes   95730233
Robertsen, Per-Anders Planlegger   95899577
Joakimsen, Roar Vaktmester Tjeldsund   91742064
Undheim, Roger Vedlikeholdsarbeider Evenes   91765245
Storli, Signe Koordinator åpen omsorg   91196085
Liseth, Silje Elvenes Folkehelsekoordinator   41695455
Fjellaksel, Stein-Even Landbruksrådgiver   41105187
Strøm, Tor Avdelingsingeniør, byggesak og matrikkel   95810147
Lindseth, Torunn Renholdsleder Tjeldsund   99390553
Lambertsen, Trond Vedlikeholdsarbeider Evenes   91765244

ETS-kulturskole

Joakimsen, Evald Rektor ETS-kulturskole 77089476 91879967

Helse og omsorg

Horn, Elisabeth Helse- og omsorgssjef   97522073
Bakkland, Aina Sekretær   47515772
Oppholt, Anne Sekretær   47515418
Berheussen, Astrid Kreftkoordinator   95035825
Hatlebakk, Elisabeth Danielsen Ergoterapeut   91742065
Pedersen, Eva Psykiatrisk sykepleier   47608275
Olsen, Jorunn Heidi Koordinator Tjeldsund omsorgssenter   47811825
Torbergsen, Lena Helsesøster   91338820
Storli, Signe Koordinator åpen omsorg   91196085

Ledergruppe

Horn, Elisabeth Helse- og omsorgssjef   97522073
Heimgård, Hugo Økonomisjef   99225868
Lindahl, Kristina Personalansvarlig   47300343
Lindebø, Ole Øystein Plan- og utviklingssjef   99295475
Wangen, Rigmor Oppvekstsjef   95967725
Amundsen, Monika Rådmann   92255287
Solvang, Bente Controller   91384292
Tyldum, Eli Leder, NAV Evenes og Tjeldsund 55553333

NAV

Tyldum, Eli Leder, NAV Evenes og Tjeldsund 55553333
Fjellheim, Hilde Dagny Veileder 55553333

Oppvekst og kultur

Andreassen, Gunnhill Rektor Kongsvik skole   99155159
Edvardsen, Ketil Rektor Ramsund skole   90606943
Pettersen, Marit Styrer Ramsund Barnehage   91152127
Rinaldo, Solveig Styrer Kongsvik barnehage   90526525
Heimgård, Trude Styrer Kanutten barnehage   95756789
Sørensen, Ulla-Britt Rektor Fjelldal skole  
Wangen, Rigmor Oppvekstsjef   95967725
Joakimsen, Evald Rektor ETS-kulturskole 77089476 91879967
Storelv, Kristine Sekretær / Kulturkoordinator   45023881
Gundersen, Linda Bibliotekar  
Sæter, Linn-Eva Barne- og ungdomsleder   97611443
Liseth, Silje Elvenes Folkehelsekoordinator   41695455

Plan og utvikling

Lindebø, Ole Øystein Plan- og utviklingssjef   99295475
Markussen, Åge Vedlikeholdsarbeider/Vaktmester Tjeldsund   95985649
Kristoffersen, Atle Vedlikehold/driftsoperatør VA   90194082
Nordanfjell, Bo Vaktmester Evenes   99374027
Grønnerød, Dag Avdelingsingeniør, oppmåling og viltforvaltning   90862696
Jakobsen, Einar Avdelingsingeniør, drift Tjeldsund   90573165
Mohaug, Eirik Vaktmester Tjeldsund   90742545
Balto, Elias VAR-ingeniør, vann, avløp og renovasjon   48201890
Hansen, Gunstein Avdelingsingeniør, byggesak og matrikkel   94844898
Olsen, Håkon Avdelingsingeniør, drift Evenes   94172199
Thomassen, Jon Martin Vedlikeholdsarbeider VA, Tjeldsund   95244912
Ottem, Kjell Vaktmester Evenes   91304864
Tollefsen, Mads Brannsjef   45784605
Baade, Nils Vaktmester Evenes   46807730
Undheim, Ove Vedlikeholdsarbeider Evenes   95730233
Robertsen, Per-Anders Planlegger   95899577
Joakimsen, Roar Vaktmester Tjeldsund   91742064
Undheim, Roger Vedlikeholdsarbeider Evenes   91765245
Fjellaksel, Stein-Even Landbruksrådgiver   41105187
Strøm, Tor Avdelingsingeniør, byggesak og matrikkel   95810147
Lindseth, Torunn Renholdsleder Tjeldsund   99390553
Lambertsen, Trond Vedlikeholdsarbeider Evenes   91765244

Sentraladministrasjon

Lindahl, Kristina Personalansvarlig   47300343
Storelv, Kristine Sekretær / Kulturkoordinator   45023881
Bakkland, Lill-Grethe Sekretær   93423519
Olsen, Mats-Levi IKT-konsulent   40450794

Skatt og økonomi ET

Heimgård, Hugo Økonomisjef   99225868
Aarsund, Anita Skatteoppkrever   99157060
Solvang, Bente Controller   91384292